Blok

Prevoz

Podjetje Blok je vpisano v evidenco prevoznikov odpadkov.

Zanesljive in varne prevoze opravljamo na celotnem področju Slovenije.

Redno investiramo v razvoj in obnovo voznega parka.

Za prevoz pokličite

Registrirani prevozniki nenevarnih in nevarnih odpadkov