Naziv projekta:

Prenova poslovnih procesov v podjetju Blok d.o.o.

Namen projekta:

V podjetju želimo učinkovitost poslovnega sistema bistveno povečati. S tem bomo izboljšali tudi konkurenčnost podjetja in posledično dodano vrednost na zaposlenega. Vodstvo podjetja se je odločilo, da se organizacijskih sprememb ne bo lotevalo po pristopu »klasične reorganizacije«, torej od »zgoraj-navzdol« (tako da bi najprej predpisali novo organizacijsko strukturo, spremenili naloge, pooblastila in odgovornosti zaposlenih), ampak smo se odločili za celovit pristop »prenove poslovnih procesov« (pri čemer se najprej ugotovijo procesne disfunkcije in se odpravijo, nato pa se prenovljenim procesom ustrezno prilagodi organizacijska struktura, kadrovski sistem in informacijska podpora).

 

Časovni okvir projekta:

14.11.2016 do 28.06.2017

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

www.eu-skladi.si